Teenused

stock-photo-16822421-files-in-a-archive

Meie  põhitegevusaladeks on arhiiviteenuste osutamine.

Pakume kvaliteetset teenust alates dokumentide esmasest süstematiseerimisest kuni hävitamisakti koostamiseni.

Arhiveerimisele kuuluvad dokumendid korrastatakse vastavalt arhiiviseaduses ja arhiivieeskirjas sätestatud nõuetele. Arhiveerimistööd hõlmavad järgmisi töid:

  • arhiiviainese korrastamine provenientsiprintsiibi ja registratuuriprintsiibi alusel
  • alatiste ja pikaajalise säilitamisega dokumentide hulgast sinna mittekuuluva materjali eraldamine
  • säilitustähtaegade määramine vastavalt toimikute/dokumentide loeteludele ja seadustele
  • sarjade määratlemine
  • säilikute moodustamine
  • arhivaalide loetelu ja hävitamisakti koostamine.

[notify_box font_size=”13px” style=”blue”]Lisaküsimuste korral võtke julgesti ühendust[/notify_box]